พม. ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) เวลา 13.00 น. ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ลงพื้นที่จากกรณีสื่อได้นำเสนอข่าว "คนพิการติดเชื้อ COVID-19 อาศัยเพียงลำพัง 2 คน ไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือ

กระทรวง พม. โดย พก. ร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาชุมชน ของสำนักงานเขตบางแค และศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เร่งวางแผนให้การช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ อายุ 59 ปี พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญาและตาเลือนราง อาศัยอยู่กับพี่ชาย อายุ 63 ปี ที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและสายตาเลือนราง

 

 

  

 

 

ซึ่งก่อนหน้านี้พี่สาวอายุ 60 ปี ที่เป็นผู้ดูแลเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้คนพิการและพี่ชายมีผลติดเชื้อด้วยเช่นกัน เบื้องต้น พม. ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลกับเพื่อนบ้านที่ให้การดูแลช่วยเหลือบริเวณใกล้เคียง มอบถุงยังชีพ และวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เข้าไปประเมินอาการ 

ทั้งนี้ ในส่วนของพี่ชาย ทางศูนย์เอราวัณได้นำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนและน้องชายพิการ ทางแพทย์จากโรงพยาบาลตากสินจะได้ประเมินอาการอีกครั้ง หากผลตรวจเป็นลบ และไม่มีการแพร่เชื้อ ทาง พม. จะได้พิจารณาให้ความคุ้มครองในสถานที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19 ของ พก. เพื่อดูแลและให้การช่วยเหลือคนพิการต่อไป