Update Newsการศึกษาประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาสื่อฯ ชวนสมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)”

โอกาสของคนมีความคิดสร้างสรรค์มาถึงแล้ว กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)” รับตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพพัฒนาผู้ผลิตสื่อให้มีองค์ความรู้ พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการผลิตและเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายใหม่ ได้พัฒนาตัวเองเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพในอนาคต

จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)” พร้อมส่งโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ทางโครงการได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) ผู้ประกอบการสื่อและผู้ผลิตสื่อ 
2) กลุ่ม องค์กร หรือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์
3) ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครผ่าน Link ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSTPjsYsAp_EbBmWFwEEVlio8YOyST_WMZgrTyKZfpDPwsQg/viewform

สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 5 ภูมิภาค จะได้เข้ารับการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้ ภาคเหนือ วันที่ 2 - 3 กันยายน 2564, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564, ภาคใต้วันที่ 13 - 14 กันยายน 2564, ภาคตะวันออก วันที่ 27 - 28 กันยายน 2564 และภาคกลาง วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทาง www.thaimediafund.or.th และ Facebook Fanpage : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์