Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เปิดงานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้  พร้อมชูท่องเที่ยวประมงพื้นบ้าน

วันนี้ (15 พ.ย. 64) เวลา 13.30 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลอ่าวลึกน้อย ชุมชนบ้านบากัน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อเปิดงานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ พร้อมทั้งมอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลอ่าวลึกน้อย ปี 2564 จำนวน 228 ครัวเรือน เป็นเงิน  8,928,793 บาท สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และมอบงบประมาณบ้านคนพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี 2564 จำนวน 2 ครัวเรือนๆ ละ 20,000 บาทอีกทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านพบปะชาวชุมชนบ้านบากัน ซึ่งเป็นชาวมุสลิมที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลัก  เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเยี่ยมชมแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างบ้านในชุมชนภายใต้โครงการบ้านมั่นคงในระยะต่อไป  นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน ผู้แทนหน่วยงาน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ร่วมกันทาสีบ้านสร้างใหม่ให้กับครอบครัวนางย่าหนับ บุตรหมัน ซึ่ง พอช. สนับสนุนงบประมาณ 42,000 บาท

 

 

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ตนตั้งใจเดินทางมาลงพื้นที่เพื่อมารับฟังปัญหาของประชาชน ช่วยเหลือหมู่บ้านที่ลำบาก และให้กำลังใจทุกท่าน ซึ่งตนได้เห็นถึงปัญหา โอกาสของหมู่บ้านนี้ เราจะไม่ทิ้งท่านไว้ข้างหลัง โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวง พม. เข้ามาดูแลประชาชนที่ยากลำบาก เพราะเป็นการบ้านของรัฐบาล 

วันนี้ เรานำ พอช. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อมาดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่นี่ โดยเราจะทำให้หมู่บ้านบากันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษด้วยวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน เพราะบ้านคือปัจจัย 4 และปัจจัยที่ 5 คืออาชีพ ซึ่งเราจะสร้างอาชีพ ทำให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ 

 

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า เรามีสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่  เราจะฝึกลูกหลานของท่านให้เป็นคนที่ทันสมัย รู้เท่าทันโลก แต่ไม่ให้โลกมาครอบงำ ซึ่งเป็นภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เข้ามาช่วยกันส่งเสริมเยาวชน ทำให้เราเห็นอนาคตของเด็ก  และในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ที่ผ่านมา เมื่อวิกฤติน้ำท่วมได้ผ่านพ้นไปแล้ว เรามีวันใหม่ทุกวัน กระทรวง พม. จะสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เราจะตามงานกันอย่างจริงจัง ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาชนมาก่อนเสมอ ประชาชนเป็นเจ้านายของเรา ทั้งนี้ ตนจะทำงานเพื่อประชาชน พวกเราจะไม่ทิ้งท่าน และจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนั้น ตนและคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้เดินทางไปลงพื้นที่ ณ โครงการบ้านพอเพียงตำบลเขาดิน ชุมชนบ้านกอตง หมู่ 1 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อเปิดงานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ พร้อมทั้งมอบงบประมาณ โครงการบ้านพอเพียง ปี 2564 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 17 หลัง เป็นเงิน 340,000 บาท  และงบประมาณโครงการบ้านพอเพียง 14 จังหวัด ภาคใต้ ปี 2565 จำนวน 4,800 หลัง เป็นเงิน 100,329,000 บาท 

 นอกจากนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑารัตน์ ชัยรักษา และครอบครัว ที่ได้รับบ้านสร้างใหม่ ซึ่ง พอช. สนับสนุนงบประมาณ 40,000 บาท