“โครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่” บริจาคผมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง

ร้าน Phoenix at One ร่วมกับ "โครงการจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่" ได้นำผมจากการรับบริจาค จากลูกค้าผู้ใจบุญทุกท่าน ทำเป็นวิกผม และทำการส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สนใจสอบถามรายละเอียดการบริจาคได้ที่ โทร : 02-252-2524