รองผู้ว่าฯททท.เปิด“ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงาม ARTEMES Health and Beauty Destination Phuket”

เย็นวันนี้ (2 ธค.64) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานเปิดตัว  “ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงาม ARTEMES Health and Beauty Destination Phuket” ให้บริการทางการแพทย์ สร้างความมั่นใจและยกระดับคุณภาพชีวิตนักท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์ Medical and Wellness Destination ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รักษาการรองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวการบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม ไปจนถึงการรักษาโรคเฉพาะทาง ด้วยจุดแข็งด้านการมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงททท. เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งติดอันดับที่ 13 ของโลก จะสามารถสร้างรายได้มากกว่า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 38 ของจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด  

 

 

 

 

ทั้งตลาดมีแนวโน้มเติบโตราวร้อยละ 14 ต่อปี จากข้อมูลตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน Medical Hub โดยเฉพาะการเสนอขาย High-Tech กับ High-Touch ผ่าน Wellness Tourism ของประเทศไทยต่อไป

#AmazingThailand #MedicalTourism #BangkokHospital #ARETEMES