วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsแรงงาน

“บิ๊กอู่”จับมือ 2 เพื่อนบ้าน จัดระบบคิว มั่นใจพิสูจน์สัญชาติต่างด้าวทันกำหนด

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ ออท.เมียนมา และกัมพูชา หารือประเด็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ทบทวนการปฏิบัติและเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้เกิดความคล่องตัว สามารถพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวให้ทันภายใน 31 มีนาคม 2561
   
 
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังให้การต้อนรับ H.E.U Myo Myint Than เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และ H.E.Mr.Long Visalo เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการประเด็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า วันนี้ได้หารือร่วมกับ 2 ประเทศทั้งเมียนมาและกัมพูชา ประเด็นเร่งด่วนเรื่องการจัดระเบียบพิสูจน์สัญชาติ โดยได้หารือกับเมียนมาเพื่อร่วมกันจัดระบบงานให้มีความคล่องตัวขึ้น 


โดยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้สามารถรองรับปริมาณงานได้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหานายหน้าเถื่อน ในส่วนของกัมพูชาที่มีแรงงานอยู่ประมาณ 500,000 คน ในจำนวนนี้มีพาสปอร์ตแล้วประมาณ 100,000 คน ส่วนที่เหลือก็จะพยายามจัดระบบให้สามารถขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น โดยการทบทวนการปฏิบัติและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งทั้งสองประเทศก็ให้ความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมายังไม่มีเจ้าภาพหลักดำเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจากการหารือในวันนี้ได้กำชับให้กรมการจัดหางานเป็นเจ้าภาพทุกศูนย์ฯ เพื่อบูรณาการทำงานระหว่างรัฐบาลฝ่ายเมียนมา ฝ่ายกัมพูชา และฝ่ายไทย ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงแรงงาน ส่วนกรณีการจัดระบบคิวที่ยังไม่คล่องตัวนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้กำชับว่าไม่ให้มีระบบสายนายหน้าเด็ดขาด โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจะจัดระบบคิวเพื่อให้การทำงานลื่นไหล รวดเร็ว ซึ่งได้สั่งการให้นำผลการหารือในวันนี้ไปวางแผนปรับระบบการทำงานให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถดำเนินการ
ได้ทันที

ทั้งนี้ ทางการกัมพูชาได้ดำเนินการออกหนังสือเดินทาง (Passport) ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาไปแล้ว 100,000 เล่ม ส่วนที่เหลืออีก 400,000 เล่ม จะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแจกเล่มให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ส่วนกรณีการออกหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายสูงนั้น ทางการกัมพูชาจะหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อปรับขั้นตอนและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปในรูปแบบที่ดีขึ้น โดย พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ร่วมกัน ออท.กัมพูชา ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติกัมพูชาในกรุงเทพมหานคร ณ อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น