กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน และเด็กในสถานรองรับสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 99 ต้น และมีพิธีถวายราชสักการะบนเวทีถวายความเคารพและวางพวงมาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้เด็กในสถานรองรับสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนร้องเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรัก สามัคคี รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


Processed with VSCO with preset