รมว.พม. แนะเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี อพม. จ.สุราษฎร์ธานี ใช้ห้องสมุดดิจิทัล ช่วยพัฒนาความรู้ สร้างอาชีพ สู้วิกฤตโควิด – 19

วันนี้ (14 ม.ค. 65) เวลา 12.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ ตนได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับเครือข่ายของศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้กับเครือข่ายต่างๆ ดังนี้ 

 

 

1) สภาเด็กและเยาวชน 
ถาม : อยากให้มีการเสริมสร้างเรื่องการฝึกอาชีพและการอบรมสภาเด็กและเยาวชนในสถานการณ์โควิด - 19

นายจุติ ตอบ : เรามีห้องสมุดดิจิทัลของกระทรวง พม. ซึ่งมีความรู้มากมายให้ฝึกอบรม On Line ด้วยต้นทุนที่ลดลง แต่จะต้องมีการทดสอบ ณ สถานที่จริงแบบ On Site เช่น การฝึกอาชีพเชฟที่สามารถเรียน On Line ผ่านคลิปวีดิโอบนโทรศัพท์มือถือ แต่จะต้องมาทดสอบทำอาหารจริงแบบ On Site เพื่อประเมินผล ทั้งนี้ จึงขอให้สภาเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ของห้องสมุดดิจิทัล

2) กลุ่มสตรี
ถาม : อยากให้ช่วยเรื่องการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

นายจุติ ตอบ : เราจะจัดให้มีการอบรม ซึ่งความเครียดจากสถานกานณ์โควิด - 19 เป็นสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว และให้ห้องสมุดดิจิทัลจะทำเป็นโรงเรียนพ่อแม่ สอนเด็กเรื่องอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ความมีวินัย และการช่วยเหลือเด็กที่ประพฤติผิดให้กลับคืนสู่สังคม รวมทั้งเด็กติดเกม ซึ่งเราต้องช่วยกัน เพราะสังคมดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

3) กลุ่ม อพม. 
ถาม : อยากได้งบประมาณให้พี่น้อง อพม. เพื่อรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพ สร้างรายได้

นายจุติ ตอบ : งบประมาณสำหรับ อพม. มีจำกัด เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกและไทยได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ทำให้รัฐบาลมีงบประมาณน้อยลง ดังนั้น จึงต้องจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการต่างๆ ทั้งนี้ ขอให้ อพม. ได้ใช้ห้องสมุดดิจิทัลของกระทรวง พม. ซึ่งมีองค์ความรู้มากมายที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน