พม. เปิด “ปฏิบัติการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” EP. 2 เศรษฐกิจฐานมนุษย์

วันนี้ (21 ก.พ. 65) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปฏิบัติการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” EP. 2 เศรษฐกิจฐานมนุษย์ พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ 4 ราย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) 3 ราย มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสามาสมัคร 10 ราย และมอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบของสังคม 1 ราย จากนั้น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนเปราะบาง ระหว่างกระทรวง พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารฯ ร่วมลงนาม ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวรายงาน พร้อมเป็นสักขีพยานร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวง พม.

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้ร่วมมือกับบริษัท วงษ์พาณิชย์ฯ มานานมาก แต่ร่วมกันทำงานในเรื่องของกลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) แต่วันนี้ เราได้ขยายกลุ่มเป้าหมายที่จะให้บริษัท วงษ์พาณิชย์ฯ เข้ามาช่วยดูแลเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกลุ่มคนเปราะบางทั้งหมด ทั้งเด็กและเยาวชน ที่อาจจะออกจากระบบการศึกษา หรือตกงาน หรือยังอยู่ในระบบการศึกษา แต่ประกอบอาชีพเสริม รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และกลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบเรื่องอาชีพและรายได้จากสถานการณ์โควิด - 19 

โดยบริษัท วงษ์พาณิชย์ฯ จะเป็นคนให้โอกาสในการให้เข้าไปร่วมงานที่บริษัทหรือรับงานมาทำที่บ้าน อีกส่วนหนึ่งเราจะส่งเสริมโครงการ BCG และการปลูกพืชใบเขียว เพื่อใช้ประกอบอาหารต่างๆ ซึ่งกระทรวง พม. ได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งโครงการนี้เป็น “ปฏิบัติการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” EP. 2 โดยเราจะดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้มีอีกหนึ่งโอกาส


นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับกระทรวง พม. มีการวางแผนการดูแลกลุ่มเปราะบางใน 5 มิติ เรื่องอาชีพและรายได้ การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ และวันนี้เป็นการให้โอกาสเรื่องอาชีพและรายได้ โดยในเบื้องต้น กระทรวง พม. ร่วมกับบริษัท วงษ์พาณิชย์ฯ ได้มีการจ้างงานสำหรับกลุ่มเปราะบาง 148 คน ในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค โดยจะคัดจากคนที่มีความเดือดร้อน ความยากลำบากจริงๆ ไม่สามารถหางานทำได้ และไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่สามารถคัดแยกขยะได้ อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ จะมีการขยายโอกาสและต่อยอดกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง เช่น การขายออนไลน์ การขายตามปั๊มน้ำมัน เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น


นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โอกาสที่กระทรวง พม. มีให้กับกลุ่มเปราะบางในวันนี้ นับเป็นเพียงแค่ 1 โอกาส เพราะเรามีอีกหลายโครงการที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางจากทุกกรมของกระทรวง พม. ซึ่งปีนี้ เรามุ่งเน้นเรื่องการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน เพราะสถานการณ์โควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น กระทรวง พม. จึงมุ่งเน้นการเพิ่มอาชีพเสริม เนื่องจากปัจจุบัน เราจะทำเพียงอาชีพเดียวไม่ได้แล้ว อาจจะต้องมีอาชีพที่ 2 และ 3 เสริมเข้ามา วันนี้จึงเป็นเพียงแค่จุดที่หนึ่ง และเรายังมีอีกหลายโครงการ หลายอาชีพที่จะส่งเสริมต่อไปอย่างต่อเนื่อง