“ASAP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ”

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,999.80 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ASAP”