กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

“วราวุธ” เผย ก.พม. เร่งดันกฎหมาย 3 ฉบับ คุ้มครองเด็ก-ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ – คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว คาดชงเข้าครม. ก่อน ต.ค. นี้

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และ 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม. ROU ร่วม Access4u ออสเตรเลียยกระดับวิชาการและบริการแก่คนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่ง แบบครบวงจร

วันจันทร์ที่ 24 มิถุ

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

สภ. & อำเภอ บันนังสตา บูรณาการภาคีเครือข่าย นำร่องโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรในพื้นที่ นิคมฯ ยะลา

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

กอ.รมน.ภาค 4 สน. บูรณาการร่วมกับ พม.ยะลาและอำเภอบันนังสตา ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านชายแดนใต้ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

“วราวุธ” รมว.พม. มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ รุ่นแรก เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 มิ.ย. นี้

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม. จับมือ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์, GDH, และ มูลนิธิ 5 For All พาคุณตา คุณยาย ไปดูหนัง ส่งเสริมคุณค่าความสำคัญระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว

Read More