วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsกระทรวงพาณิชย์ธุรกิจธุรกิจ-เศรษฐกิจพาณิชย์

DITP ชวนผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมเป็นผู้ส่งออกรุ่นใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ระยะ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจอยากเป็นผู้ส่งออกรุ่นใหม่ เข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งเป้ารับสมัคร 150 ราย ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มิ.ย. อบรม 2 ก.ค.นี้

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) หน่วยงานในสังกัดของกรมฯ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ระยะ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดรับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจจะเรียนรู้การทำการค้าระหว่างประเทศ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้ส่งออกได้จริง ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยกำหนดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจจำนวน 150 ราย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และกำหนดจัดอบรมระยะที่ 1 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และระยะที่ 2 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรม ในระยะที่ 1 จะได้เรียนรู้พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลา 1 วัน) แชร์ประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศ , เสวนา สร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ โดยแชร์ประสบการณ์จริงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการค้าระหว่างประเทศ , การตลาดเพื่อการค้าระหว่างประเทศ , ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจดสิทธิบัตร

จากนั้น จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าอบรมจากระยะที่ 1 จำนวน 150 รายเหลือ 40 ราย เพื่อเข้ารัรบการอบรมในระยะที่ 2 โดยจะได้เรียนรู้พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศเชิงลึก พร้อมฝึกปฏิบัติการ (ระยะเวลา 3 วัน) การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้รับการอบรม , พิธีการศุลกากร , ขั้นตอนการส่งออก และการจัดการโลจิสติกส์ , พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border E-commerce) , การคำนวณต้นทุนเพื่อการส่งออก , แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ , การส่งออกและความสำคัญในการส่งออก , การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking และการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก


“กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ และสนใจจะเป็นผู้ส่งออกรุ่นใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพราะไม่เพียงแต่จะให้ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ แต่ยังมีการแนะนำเทคนิคการทำการค้า การทำตลาด การส่งออก และรับฟังประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และส่งออกได้จริง”นายสมเด็จกล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ระยะ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ที่ www.nea.ditp.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169