Update Newsสังคมสังคม/CSR

Mitsubishi Electric มอบ 1 ล้านบาท สนับสนุน “รพ.สนามแสงแห่งใจ” รพ.สนามเพื่อผู้ป่วยโควิด

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม  Mitsubishi Electric ในประเทศไทย มอบเงิน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน “โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ” โรงพยาบาลสนามขนาด 450 เตียงที่เปิดใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวและสีเหลืองอ่อน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาลหลัก และทรัพยากรทางการแพทย์ที่กำลังขาดแคลน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น มุ่งหวังให้เป็นแสงสว่างแห่งความสุขและความหวังในการก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย 

นายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เผย “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 พบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้โรงพยาบาลทั้งภาคเอกชนและภาครัฐประสบปัญหาผู้ป่วยล้น เตียงไม่เพียงพอซึ่งภาครัฐก็ได้เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและพยายามขยายงานให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น และเพื่อตอบสนองการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และ 3 บริษัทในกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มองเห็นถึงความตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 

จึงร่วมกันมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ “โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ” โรงพยาบาลสนามขนาด 450 เตียง พร้อมเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 76 เครื่อง และการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ในขณะเดียวกันก็ได้ใส่ใจดูแลการควบคุมการติดเชื้อรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบของโรงพยาบาลสนาม กลุ่มบริษัท  Mitsubishi Electric ในประเทศไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสังคมไทย และหวังว่าเราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อเอาชนะสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน” 

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” (Changes for The Better) ที่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า แต่ยังมุ่งหวังการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการส่งมอบเงิน 2,400,000 บาท ผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)” ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือไปที่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดอันจะส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกับทุกภาคส่วน