Update Newsสังคมสิ่งแวดล้อม

ททท.เพชรบุรีร่วมกับม.ราชภัฏนครปฐม สานต่อที่พ่อทำ “สร้างฝายชะลอน้ำ” ต่อเนื่อง

4 มี.ค.61 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี นำคณะนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน 129 คน ทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ หมู่บ้านพุตูม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ตามแผนตลาดด้านการท่องเที่ยวโครงการสานต่อที่พ่อทำ (สร้างฝายชะลอน้ำ) ของ ททท.สำนักงานเพชรบุรี ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ 84 ฝาย ถวายราชินี และ 89 ฝาย ถวายราชา ที่ผ่านมาเมื่อปี 2559-2560

จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดกลางป่าบนน้ำตกกวางโจว อ.หนองหญ้าปล้อง โดยการจัดเส้นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ ททท.สำนักงานเพชรบุรี ได้เลือกสถานที่ที่เคยเป็นพื้นที่ป่าที่แห้งแล้ง เพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง โดยคนในชุมชนได้น้อมนำเอาหลักทฤษฎีของ ร.9 เรื่องการฟื้นฟูผืนป่าที่แห้งแล้ง โดยการนำประโยชน์จากสร้างฝายชะลอน้ำเข้ามาช่วยฟื้นฟูผืนป่าของชุมชนให้มีแหล่งน้ำ ทำให้เกิดความชุ่มชื่นและกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง