Update Newsการศึกษา

ประโคนชัยพิทยามอบทุนการศึกษา “ วันธารน้ำใจ ” ประจำปีการศึกษา 2560

   

   

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมร่วมกับเจ้าของกองทุนการศึกษาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโดยคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน จำนวน 21 ทุน ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 102 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นเงิน 61,500 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตอันเป็นกุศล ประสงค์จะมอบทุนให้แก่นักเรียนอีกจำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 หมื่น รวมเงินที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

ดร.ชำนาญ  บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษามายาวนานจนถึงปัจจุบัน จำนวนกองทุนเดิมที่จัดตั้งไว้ มีจำนวน 34 กองทุน และมีการจัดตั้งกองทุนใหม่เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 กองทุน วัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลมามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก นางสาวปริศนา กัมพูสิริ นางสาวไทยประจำปี 2560 ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ด้วย ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

***********************************************

ประกอบ  จันทร์ประโคน /นักประชาสัมพันธ์ สพม.32 (บุรีรัมย์) รายงาน / 085 497 9453