Update Newsบันเทิงไทยสังคม

พก. เปิดตัวละครสั้นชุด “S2S the Series” น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อคนพิการ

วันนี้ (20 ก.พ. 61) เวลา 15.30 น. ณ ลานศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ผลิตละครสั้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้าง ความตระหนักของสังคมในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการอย่างเข้าใจและเท่าเทียม” ดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ชุด “S2S the Series” โดยมีดาราชื่อดัง ไบร์ท นรภัทร วิไลพันธุ์ (พระเอกละครดอกแก้วกาหลง ช่องวัน) พร้อมด้วยศิลปิน S2S เจ้าของเรื่องราวชีวิตจริง เข้าร่วมงานแถลงข่าว
 

 

   

นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า รัฐบาล มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

จึงได้มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งมุ่งให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนในสังคม จึงได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรี ตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) หรือ S2S ซึ่งมีความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนในสังคม ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากคนในสังคมจำนวนมาก

   

   


 
นายจีระศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแสดงในที่สาธารณะของ S2S ให้เด่นชัดในสังคม สร้างเกียรติ โอกาส กำลังใจให้แก่คนพิการและทุกคนในสังคม พก. จึงได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ผลิตละครสั้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความตระหนักของสังคมในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการอย่างเข้าใจและเท่าเทียม” โดยดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ชุด “S2S the Series” ที่สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของศิลปิน S2S เพื่อนำเสนอผลงาน แนวคิด นโยบาย การดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวคนพิการ 

อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจาก การร้องเพลงเล่นดนตรี แต่ยังมีความสามารถในการแสดงละครร่วมกับดารา นักแสดงชื่อดัง โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชาผ่านบทละคร สร้างเกียรติ โอกาส กำลังใจให้แก่คนพิการ และทุกคนในสังคม สู่การเป็นแบบอย่างและกำลังใจของคนทั่วประเทศ

โดยคัดเลือกศิลปินต้นแบบ S2S ร่วมแสดงกับนักแสดงที่มีชื่อเสียง อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ จาติกรณ์ ,จั๊กจั่น อาคัมย์สิริ นิติพน ,ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ,พิศมัย วิไลศักดิ์ ,จิ๊บ รด.วสุ แสงสิงแก้ว ,เดือนเต็ม สาลิตุลย์ ,มยุรา เศวตศิลา พร้อมด้วยผู้กำกับการแสดงที่มีผลงานโด่งดัง เช่น มารุต สาโรวาท (ผู้กำกับละครช่อง 3 ช่อง 7) กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ อดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ,เผด็จ พฤกษราช (ผู้กำกับละครช่อง 3 เรื่องสะใภ้ไร้ศักดินา) เป็นต้น


โดยแบ่งเป็นละครชุด จำนวน 9 เรื่อง ตอนละ 30 นาที โดยจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และช่องทางอื่นๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ระบบดาวเทียม หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดีย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น คนพิการ เครือข่ายคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการ และประชาชนทั่วไป




“ละครชุดนี้จะแสดงถึงความมุ่งมั่นและการใช้ชีวิตของคนพิการในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากการร้องเพลงเล่นดนตรี แต่ยังมีความสามารถในการแสดงละคร เพื่อสะท้อนให้ผู้รับชมได้เห็นถึง “ความดีงาม...ในจิตใจ” ของคนพิการไทยยังมีปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคมปัจจุบัน และก่อให้เกิดกระแสความศรัทธา ยกย่องสรรเสริญ และชื่นชม ตลอดจนขยายผลการเป็นแบบอย่างในการสรรค์สร้าง ความดีและความมีน้ำใจ ผ่านบทละคร สร้างเกียรติ โอกาส กำลังใจให้แก่คนพิการและทุกคนในสังคม” นายจีระศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย