Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม. ออกผลรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย 2566 แจกรถยนต์ – ทองคำ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นเกียรติในการหมุนวงล้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย บัตร พม. เชิญรับโชค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 ณ เวที 2 หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี 

โดยมีผลการออกสลาก ดังนี้
1) รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Yaris Ativ SPORTS จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 76769
2) รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 46519
3) รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง หนัก 3 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 45891
4) รางวัลที่ 4 ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 26295 และ หมายเลข 19851
5) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 35 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 733

สำหรับผู้ถูกรางวัลให้ติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 - วันที่ 18 มีนาคม 2567 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าบริจาคสิ่งของให้กับสภากาชาดไทย สำหรับผู้ถูกรางวัลรถยนต์ ต้องจ่ายเงินค่าจดทะเบียนการโอนเอง 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่ 1) สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http:/www.m-society. go. th และ 3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ กลุ่มอำนวยการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0 2659 6441, 0 2659 6403 และ 0 2659 6528 (กรุณานำใบสลากที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย รางวัลจะจ่ายเฉพาะผู้ที่ถือสลากมารับเท่านั้น)

 

 

 

 
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #สวัสดิการสังคม #ทุกช่วงวัย #พม #งานกาชาด #สลากกาชาดกระทรวงพม