วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม. เปิดตัว “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จ.สมุทรปราการ (เทพารักษ์) มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อบั้นปลายชีวิตที่มั่นคงสำหรับสูงอายุ

วันนี้ (28 ก.พ. 65) เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการ ณ โครงการบ้านเคหะสุขเกษม สมุทรปราการ (เทพารักษ์) ซอยที่ดินไทยถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนายจุติ กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตามนโยบายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และข้าราชการเกษียณ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับมอบหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมทุกมิติ

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จึงได้พัฒนาอาคารต้นแบบ “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) เป็นโครงการนำร่องในลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทเช่าระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ และประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการต้นแบบ “บ้านเคหะสุขเกษม” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิตด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมองค์ประกอบชุมชนที่ครบครันสำหรับประชาชนในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะข้าราชการเกษียณ และลูกจ้าง ที่เสียสละและดูแลประชาชนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวง พม. ต้องดูแลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสมทั้งด้านสุขภาพกายและใจ 

 

 

 

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ โดยนโยบาย "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้นำพื้นที่ที่เคยมีปัญหาถูกทิ้งรกร้างไว้ 14 ปี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่ถูกและมีความมั่นคงได้ สำหรับจุดเด่นคือราคาค่าเช่าจะถูกกว่าตลาด อีกทั้งมีศูนย์สุขภาพที่จะดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล และที่สำคัญคือจะเป็นแหล่งชุมชนที่สามารถดูแลข้าราชการเกษียณ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนที่ต้องการบ้านพักที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่ต้องมีเงินดาวน์ ไม่มีเงินล่วงหน้า และสามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้เลย เรามีลิฟต์เฉพาะสำหรับบริการผู้สูงอายุอีกด้วย ตนเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบที่ดีที่การเคหะแห่งชาติจะสามารถขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นในการเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ จะได้มีพื้นที่ที่สะดวกและปลอดภัย

  

นายทวีพงษ์ กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการบ้านเคหะสุขเกษม ถูกออกแบบภายใต้หลักอารยสถาปัตย์ หรือสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดประมาณ 126.5 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุด 5 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 33 ตารางเมตร พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ลิฟต์ ทางลาด ราวจับ และพื้นที่จัดกิจกรรม อาทิ ศูนย์สุขภาพ (ธาราบำบัด) แพทย์แผนไทย โยคะ ฟิตเนส พื้นที่สันทนาการและออกกำลังกาย คลินิกอายุรกรรม สวนสาธารณะ สวนน้ำ และที่จอดรถ เป็นต้น โดยมีค่าเช่าเริ่มต้นประมาณ 2,900 บาทต่อเดือน 

ทั้งนี้ ได้แบ่งการพัฒนาโครงการฯ ออกเป็น 4 ระยะ รวมทั้งสิ้น 4,089 หน่วย ได้แก่ ระยะที่ 1 จำนวน 225 หน่วย ระยะที่ 2 จำนวน 673 หน่วย ระยะที่ 3 จำนวน 988 หน่วย และระยะที่ 4 จำนวน 2,203 หน่วย นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (หมูสี เขาใหญ่) อีกด้วย

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านเคหะสุขเกษมต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อาทิ มีสัญชาติไทย อายุ 55 ปีขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง (ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการพักอาศัย) มีรายได้อย่างน้อย 18,000 บาทต่อเดือน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (พิจารณาเป็นอันดับแรก) และยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://rent.nha.co.th/sukkasem ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป