Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม. เสริมทักษะ สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ให้กลุ่มเป้าหมายขายออนไลน์ในยุค New normal

วันนี้ (30 ก.ย. 63) เวลา 11.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวให้โอวาทแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมการขายออนไลน์และการประกอบธุรกิจขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ โอกาสลอยมาแล้ว เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯนายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั่วประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้วิธีคิดและการทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวเร่งอัตราการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจด้วย และขอเน้นย้ำว่า New Normal ทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมซึ่งกระทรวง พม. ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาส องค์ความรู้ใหม่ และความพร้อมให้กับตนเอง เพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้น ทุกคนที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จะเป็นผู้สร้างเศรษฐกิจใหม่ เพราะธุรกิจไม่มีพรหมแดน หากสามารถจับชีพจรตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ จะสามารถเดินไปได้อย่างต่อเนื่องนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนอยากให้กำลังใจทุกคน เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของชีวิตไม่มีอะไรง่าย แต่ถ้าเดินด้วยหัวใจและมีความรักในสิ่งที่ทำ มีความอดทนกับการเปลี่ยนแปลงและความยุ่งยากซ้ำซ้อนของชีวิต หากเราฝ่าฟันไปได้ จะเป็นผู้นำแรกๆ และจะสร้างรุ่นต่อๆ ไป 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. อยากเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถสร้างโอกาสกับตนเอง เป็นการเปิดประตูใหม่ในมิติที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นได้ ตนขอให้ทุกคนคิดว่าความแน่นอนของชีวิตคือความไม่แน่นอน และหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้กับตัวเองในการขายสินค้าและบริการออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความอดทนและต้องต่อสู้อย่างไม่ท้อแท้ โดยใช้ความรู้ แรงบันดาลใจ และสรรค์สร้างความคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ได้รับจากการอบรบในวันนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนในอนาคต