Update Newsประชาสัมพันธ์สังคมสังคม/CSRแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

รฟฟท. ให้คุณลูกพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ฟรี! วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ให้คุณลูกพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ฟรี! ไม่จำกัดเที่ยว เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2565

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ และสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษให้คุณลูกพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี! ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. - 24.00 น. เพียงคุณลูกพาคุณแม่มาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่บริเวณห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร (คุณแม่และคุณลูกไม่จำเป็นต้องมีนามสกุลเดียวกัน) เพียงเท่านี้คุณแม่ก็สามารถเดินทางได้ฟรี

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้โดยสาร โดยมีมาตรการต่างๆ ได้แก่ ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าก่อนให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง