Update Newsคลิปเด่น

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอส่งความสุขถึงคนไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

สวัสดีครับ ผมนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2563 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญ เดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ประเทศไทยมีความงดงามทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีเป็นที่ยอมรับ ทั้งอาหารการกิน อัธยาศัยไมตรี และรอยยิ้มของผู้คน จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือน

ผมขอให้พี่น้องคนไทย ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีความสุข ตลอดเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย…สวัสดีปีใหม่2563 ครับ