แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ชุมชนวัดดาวดึงษาราม ตรวจเยี่ยม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 15:00น.  ที่ผ่านมา ณ ชุมชนวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด พลโทกู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำประชาคมพร้อมกับพบปะเจ้าหน้าที่ส่วนความมั่นคง และทีมขับเคลื่อน "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีพล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.กอ.รมน.กทม.พร้อมข้าราชการหน่วยงานต่างๆให้การต้อนรับ


สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของแม่ทัพภาคท่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนชุมชน ในการจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ในการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง โดยการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ

ซึ่งในปัจจุบันเป็นการปฏิบัติในห้วงที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน ถึงการทำงานของรัฐบาล และสำรวจความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง แล้วนำมาเสนอเป็นแผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป