Update Newsการเงินธุรกิจ-เศรษฐกิจ

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยกระดับการให้บริการ เสริมแกร่งขยายธุรกิจ ผนึก CTBC BANK ไต้หวัน

นายวิเชียร อมรพูนชัย รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG เปิดเผยว่า ตามที่ CTBC ผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 35.62 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้ว ประสงค์ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมร้อยละ 10.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้ว 

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยและทางการไต้หวัน ได้อนุญาตการซื้อหุ้นดังกล่าวแล้วนั้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 การซื้อหุ้นดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ CTBC ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น 46.61 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

CTBC Bank เป็นธนาคารเอกชนอันดับ 1 ของไต้หวัน มีสินทรัพย์กว่า 5.3 ล้านล้านบาท มีเครือข่ายการให้บริการที่เชื่อมโยงกันถึง 116 แห่งครอบคลุมกว่า 14 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน

การที่ CTBC เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพหลายๆ ด้าน และมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย CTBC จะนำจุดแข็งมายกระดับการให้บริการทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด 

โดยมุ่งเน้นการให้บริการรูปแบบ Digital การให้บริการแบบมืออาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CTBC จะนำจุดแข็งมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อาทิ

- การให้บริการด้าน Trade Finance ที่ครบวงจรและการให้บริการที่รวดเร็ว

- การให้บริการด้าน Wealth Management

- การให้บริการด้าน Digital Banking