ธ.ออมสินมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู น้ำท่วม สปป.ลาว

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินบริจาคโครงการ "ออมสินปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย" จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ซึ่งเป็นเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับจากการเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจบริจากผ่านบัญชี "ออมสินปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย" และธนาคารออมสินสมทบเพิ่มอีกเท่าหนึ่งของจำนวนเงินที่ได้รับบริจาค เพื่อแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจความรักความห่วงใยสายสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องที่มีมายาวนาน


โดยมีท่านอุคำ แสงแก้วมีไซ อัครราชฑูต สสป.ลาว ประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมเป็นเกียรติ ณ สถานเอกอัครราชฑูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561