กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม (นรส.) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมองการทำงานกับผู้ผลิตละครโทรทัศน์

Read more