Update Newsสังคมสังคม/CSRไลฟ์สไตล์

Open house เปิดแล้ว สองวันเท่านั้น ณ หอธรรมพระบารมี

ชมงานศิลปะอันทรงคุณค่า ในบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของสถานที่ปฏิบัติธรรม สัมผัสบรรยากาศของการปฏิบัติธรรม ท่ามกลางศิลปะที่หล่อหลอมสู่การเรียนรู้ภายใน สัมผัสกาแฟ และเค้กที่เราเลือกสรรท่ามกลางผลงานศิลปะจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัยในอ้อมกอดธรรมชาติอันงดงาม

ร่มเย็นได้ ด้วยพระศาสนาและพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ ไทย

26-27 สิงหาคมนี้ ที่หอธรรมพระบารมี
Location : barameeofart 
( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด)