เตรียมตัวให้พร้อม 18ก.ย.นี้เปิดจองเหรียญที่ระลึกฯ รอบสอง

    นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมธนารักษ์เตรียมดำเนินการพิจารณาจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพิ่มเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีเหรียญที่ระลึกฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยการพิจารณาผลิตเพิ่มครั้งนี้ จะดำเนินการผลิตเหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 50,000 เหรียญ เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 400,000 เหรียญ เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 40,000 เหรียญ
     ประชาชนสามารถจองได้ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศและธนาคาร 19 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้ง 4 ประเภท โดยกำหนดเปิดรับจองในวันที่18 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โดยประชาชนที่สนใจต้องนำหลักฐานที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชนในการจองและจองเหรียญที่ระลึก 1 คน สั่งจองได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น.