กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวจัดกิจกรรม รำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑        

กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ดำเนินการจัดกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

การอ่านกวีนิพนธ์จากหนังสือ นวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การฉายวีดิทัศน์ และนิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมนำชมเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในงานออกพระเมรุมาศ และราชรถ ที่จัดแสดงภายในโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยกรมศิลปากรได้เคลื่อนพระจิตกาธาน พระโกศจันทน์และพระหีบจันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รวมทั้งฟืนไม้จันทน์ ฉากบังเพลิง เทวดานั่งและยืนประกอบ มาดูแลรักษาและจัดให้ประชาชนเข้าชม  


การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้แก่ เพลงสายฝน เพลงยามเย็น เพลงแผ่นดินของเรา เพลงใกล้รุ่ง เพลงลมหนาว เพลงชะตาชีวิต เพลงภิรมย์รัก เพลงในดวงใจนิรันดร์ เพลงเกาะในฝัน และเพลงรักการจัดแสดงโขนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุดอัญเชิญพระนารายณ์อวตาร ชุดพระรามข้ามสมุทรยกรบ และชุดเย็นศิระพระอวตาร โดยนาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

โดยการแสดงของสำนักการสังคีตทั้ง ๒ รายการนี้ จะจัดแสดงในวันที่ ๒๕ และ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าโรงราชรถ

การบรรยายพิเศษในหัวข้อรำลึกพระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

การจัดแสดงหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้แก่ หนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” หนังสือพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ หนังสือพระเมรุในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หนังสือนวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และหนังสือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”  ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร