มูลนิธิคีตรัตน์ จัดนิทรรศการ “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง”

กรุงเทพฯ – มูลนิธิคีตรัตน์ น้อมนำพระราชปณิธานการในอนุรักษ์และสืบสานงานดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนิทรรศการ “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง” โดยมีศิลปินแห่งชาติและศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยถึง 19 ท่านร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดจากเพลงพระราชนิพนธ์มาจัดแสดงในงาน นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-24 กันยายน 2560 ณ บริเวณควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้า  ดิ เอ็มควอเทียร์

รศ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ รองประธานมูลนิธิคีตรัตน์ และเป็นผู้ถวายงานด้านดนตรีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มากว่า 30 ปี ในฐานะนักดนตรีวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์  เป็นผู้ริเริ่มโครงการ “คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ ธ สถิตกลางใจราษฎร์นิรันดร์” กล่าวว่า “มูลนิธิคีตรัตน์มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ จึงก่อตั้งโครงการ “คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ ๓๖๕ วันแห่งความคิดถึง” 

ดยส่วนหนึ่งของโครงการ คือ การจัดนิทรรศการที่ผสานศาสตร์ระหว่างดนตรีและศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ภายใต้ชื่องาน “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง”โดยเป็นการร้อยเรียงศาสตร์ทั้งคีตศิลป์และจิตรกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 องค์อัครศิลปิน ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ทั้งสองด้าน พร้อมทั้งมุ่งหวังให้คนไทยได้รวมใจเป็นหนึ่งและร่วมกันส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบไป


งาน “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง” เป็นการแสดงผสานศาสตร์ระหว่างดนตรีและศิลปะ (Mixed Media Art Co-Creation) ร่วมร้อยเรียงโดย รศ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ และ ศ. ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ รวมถึง นักดนตรี All Stars ระดับปรมาจารย์อีกหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นอ.ปราชญ์ อรุณรังสี, ปธัยวัฒน์ วิจิตรเวชการบุญ จักรพล คงมั่ง และณัฐวุฒิ พันธ์สายเชื้อถ่ายทอดออกมาเป็นนิทรรศการที่ผสมผสานระหว่างดนตรีกับภาพวาดที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากบทเพลงพระราชนิพนธ์

   

และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นคือ ได้รับความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของเมืองไทยถึง 19 ท่าน ที่รังสรรค์ผลงานรวม 19 ภาพ มาร่วมจัดแสดง ได้แก่ ศ. ปรีชา เถาทอง, รศ. สุรสิทธิ์ เสาว์คง, อ. ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อ. เริงศักดิ์  บุญวาณิชย์กุล, อ. เอกชัย ลวดสูงเนิน, อ. เสงี่ยม ยารังษี, อ. สุริยา นามวงษ์, อ. นิพนธ์ จังกินา, อ. ธนฤษภ์ ทิพย์วารี, อ. อานันท์ ราชวังอินทร์, อ. พรชัย ใจมา, อ. ทรงเดช ทิพย์ทอง, อ. สุรทิน ตาตะนะ, อ. ลิขิต นิสีทนาการ, ลำพู กันเสนาะ, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, เพชร เชิดกลิ่น, อ. นิติกร กรัยวิเชียร และ อ. ทีฆวุฒิ บุญวิจิตร

ภายในงานนอกจากมีนิทรรศการภาพวาดแล้ว ยังมีภาพพิมพ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากหออัครศิลปินมาแสดงร่วมอีก 1 ภาพ การแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์และดนตรี ที่ผลัดเปลี่ยนแนวเพลงไปตามการตีความภาพวาดในแต่ละวัน โดยภาพที่แสดงเปิดจองให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่สนใจที่บริจาคสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ รวมถึงมีการเปิดให้จองภาพ reprint จากภาพวาดจำนวน 19 ภาพ หนังสือสูจิบัตร และของที่ระลึกอื่นๆ ของมูลนิธิคีตรัตน์ 

รวมถึงในวันงานในแต่ละวันจะมีโปสการ์ดภาพวาดจากแรงบันดาลใจเพลงพระราชนิพนธ์จำนวนจำกัด ซึ่งจะแจกวันละ 2 แบบ รวม 19 ภาพและเหตุผลสำคัญที่เป็นหัวใจของงานนี้ก็คือ เพื่อรำลึกถึงและน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”  รศ.ดร. ภาธร กล่าวทิ้งท้าย


งาน “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง” ได้รับสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การบินไทย, ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-24กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิคีตรัตน์ ได้ที่www.facebook.com/KitaratFoundation