สค.ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 84 ปี กรมประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 3 พ.ค. 2560 เวลา 10.30 น. ณ กรมประชาสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กทม. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติต้อนรับและรับมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี ซึ่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้มอบหมายให้ นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมร่วมเป็นเกียรติ และร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) บ้านราชาวดี