Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม. สร้าง “ผู้นำพลเมืองดี (Active Citizen Leadership)” เน้นคนรุ่นใหม่จิตอาสา ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

วันนี้ (23 ก.พ. 2565) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร “ผู้นำพลเมืองดี” (Active Citizen Leadership) พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนแกนนำอาสาสมัครรุ่นใหม่ จำนวน 63 คน ที่เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันพระประชาบดี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีนายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยการนำของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นอนาคตของประเทศ

 

 

 

 

ซึ่ง พม. ได้พยายามผลักดันให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำทักษะ องค์ความรู้ และช่องทางในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สิ่งที่ พม.อยากเห็น คือเด็กและเยาวชนทำงานร่วมกับ อพม. โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในการเติมเต็มการทำงานให้กับ อพม. นอกจากนี้ยังคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะมีคุณลักษณะสำคัญ 7 ประการ 

ประกอบด้วย 1) สามารถพึ่งพาตนเองได้ เลิกพึ่งพาระบบและผู้นำ 2) ใช้ชีวิตที่ควบคุมได้ ลงมือทำให้มากกว่าพูด 3) ปรับทัศนคติให้เชื่อว่า “ทุกอย่างเป็นโลกนี้มีความเป็นไปได้” และ “ลงมือทำให้มากกว่าพูด” 4) ใช้ชีวิตให้เหมือนการขับรถ มองกระจกหน้ามากกว่ากระจกหลัง 5) ไม่เห็นแก่ตัว 6) เกิดมาเพื่อทำความดี และ 7) รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมือง หากเยาวชนและคนไทยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตามคุณลักษณะสำคัญ 7 อย่างนี้ ประเทศไทยจะดีขึ้นทุกวันได้อย่างแน่นอน 
 

 

 

สุดท้ายนี้ กระทรวง พม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรนี้จะทำให้เด็กและเยาวชน กลายเป็น “ผู้นำพลเมืองดี” หรือ Active Citizen Leadership เพื่อเป็นกลไกในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม นำทักษะที่ได้รับกลับไปเติมเต็มการทำงานร่วมกับ อพม. ช่วยกันสร้างสังคมดีในพื้นที่ของตนเอง เป็นไปตามคำกล่าว ของ รมว. พม. ที่ว่า “ …สังคมดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องช่วยกันสร้าง…” นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย