ศิลปินช่อง 3 ร่วมใจฝ่าวิกฤติ “โควิด-19”

กินร้อน ล้างอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ที่ก่อโรคปอดติดเชื้ออักเสบรุนแรง หรือ โควิด-19 ได้